TERMINI SEMINARA SUDIJA I POSMATRAČA SUĐENJA SUPER LIGE

09.06.2022.

Redovan predsezonski seminar za sezonu 2022/23. sudija Super lige biće održan u SC FSS u Staroj Pazovi od 30.06  do 03.07.2022.

Seminar posmatrača suđenja biće održan 03.07.2022.

Plan i program seminara biće objavljeni na sajtu FSS.