Seminar službenih lica Srpske lige grupa "Istok"

31.07.2019.

Seminar sudija Srpske lige grupa  „Istok” biće održan u SC FSS u Staroj Pazovi 03.08. i 04.08. 2019, a seminar delegata – posmatrača i delegata- sportskih radnika 04.08.2019.

 

 

Plan i program seminara – sudije:

Subota  03.08. 2019.

 

do 13,30 – dolazak sudija

14,15 –  ručak

15,15 –  otvaranje seminara

15,30 –  izmene pravila igre

16,45 –  edukacija za korišćenje KOMET sistema ( ko je u mogućnosti neka ponese laptop računar)

17,45 – rad po grupama (analiza Pravila igre)

19,00 – test pravila igre

19,45 – večera

 

Nedelja   04.08.2019.

Od 7,00 – doručak

07,30  – 9,30 –  lekarski pregledi

8 30 –  fizičke norme

12,00 – razgovor sa komesarom za suđenje

13,00 – zatvaranje seminara

13,30 – ručak

 

Nedelja 04.08.2019. – delegati – posmatrači i delegati sportski radnici

 

 do 09,00 – dolazak

9,00 – oftamološki pregled

09,45 – izmene pravila igre (svi)

10,45 – edukacija za korišćenje KOMET sistema (svi) ko je u mogućnosti neka ponese laptop računar)

11,45 –  test Pravila igre (delegati – posmatrači) 

11,45 – provera teoretskog znanja  (delegate- sportski radnici)

12,30 – razgovor sa komesarom za takmičenje (svi)

13, 00 – zatvaranje seminara

13,30 – ručak

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

 

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS  i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Delegati- sportski radnici i delegati – posmatrači obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u SC FSS.

 

 

 

Sudije, delegati (sportski radnici) i delegati-posmatrači Srpske lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

 SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

 

POMOĆNE SUDIJE SRPSKIH LIGA 5.500,00 din.

 

DELEGATI-POSMATRAČI I DELEGATI – SPORTSKI RADNICI 2. 500,00 din.

 

 

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj ( NOVI BROJ RAČUNA): 325-9500600035914-75. s pozivom na broj: 651/06 , Vojvođanska banka., sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.