Seminar službenih lica Srpske lige grupa "Zapad"

31.07.2019.

 

Seminar sudija Srpske lige grupa „Zapad” biće održan u SC FSS u Staroj Pazovi 02.08. i 03.08. 2019, a seminar delegata – posmatrača i delegata- sportskih radnika 03.08.2019.

 

 

Plan i program seminara – sudije:

Petak 02.08. 2019.

 

do 13,00 –  dolazak sudija

13,30 –  ručak

14,45 –  otvaranje seminara

15,00 –  izmene pravila igre

16,30 – edukacija za korišćenje KOMET sistema – ( ko je u mogućnosti neka ponese laptop računar)

17,30 – rad po grupama ( analiza Pravila igre)

19,00 – test pravila igre

19,45 – večera

 

Subota  03.08.2019.

Od 7,00 – doručak

07,30  – 9,30 –  lekarski pregledi

8 30 –  fizičke norme

12,00 – razgovor sa komesarom za suđenje

13,00 – zatvaranje seminara

13,30 – ručak

 

Subota 03.08.2019. – delegati – posmatrači i delegati sportski radnici

 

do 09,00 – dolazak 

9,00 – oftamološki pregled

09,45 – Izmene pravila igre (svi)

10,45 – edukacija za korišćenje KOMET sistema (svi) – ko je u mogućnosti neka ponese laptop računar

11,45 –  test Pravila igre (delegati – posmatrači)  

11,45 – provera teoretskog znanja  (delegati- sportski radnici)

12,30 – razgovor sa komesarom za takmičenje (svi)

13, 00 – zatvaranje seminara

13,30 – ručak

 

 

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS  i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Delegati- sportski radnici i delegati – posmatrači obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u SC FSS.

 

Sudije, delegati (sportski radnici) i delegati-posmatrači Srpske lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

POMOĆNE SUDIJE SRPSKIH LIGA 5.500,00 din.

DELEGATI-POSMATRAČI I DELEGATI – SPORTSKI RADNICI 2. 500,00 din.

 

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj ( NOVI BROJ RAČUNA): 325-9500600035914-75. s pozivom na broj: 651/06 , Vojvođanska banka., sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.