SAOPŠTENJE ZA SUDIJE OMLADINSKE I KADETSKE LIGE

30.09.2021.

Poštovani,

Želimo da skrenemo pažnju sudijama koji sude utakmice Omladinske i Kadetske lige Srbije u vezi primene odgovarajućih članova Propozicija takmičenja za prvenstvo liga mlađih kategorija igrača za takmičarsku sezonu 2021/2022 (Službeni list FSS „Fudbal“, broj 14/2/2021), a koje se odnose na terene za igru gde se igraju utakmice u ovim takmičenjima.

Od strane nekih klubova koji se takmiče u ovim ligama, nadležni organi FSS su dobile primedbe da stanje pojedinih terena nije na adekvatnom nivou, odnosno da isti nisu na pravi način osposobljeni za igru. Prema članu 14. stav 2. Propozicija, Klub domaćin je obavezan da teren za igru pripremi tako da bude osposobljen za odigravanje utakmice. U stavu 7. istog člana navodi se „Ukoliko sudija odluči da teren nije pogodan za igru, a razlog nije viša sila, nego loše pripremljen teren za igru, utakmica se neće igrati, a Komesar za takmičenje će doneti odluku u skladu sa odgovarajućim propisima FS Srbije“.

Jedan od osnovnih postulata naše fudbalske organizacije, a sve u skladu sa principima UEFA i FIFA, jeste da se na stadionima/terenima gde se igraju zvanične utakmice u takmičenjima, svi učesnici utakmice (igrači, članovi stručnih štabova, sudije, službena lica, gledaoci), budu maksimalno bezbedni i sigurni. Jedan od ključnih faktora je svakako i stanje terena za igru, koji moraju da budu u skladu sa Pravilima igre i da se održavaju u prihvatljivom stanju. To je preduslov da bi utakmice mogle da se odigravaju na regularan način i da se igrači (u ovom slučaju kateti i omladinci) zaštite od eventualnih povreda koje bi ugrozilo njihovo zdravlje i dalju igračku karijeru.

U skladu sa navedenim molimo vas da prilikom sledećih utakmica u ovim takmičenjima naročito obratite pažnju na stanje terena za igru i da se u tom smislu pridržavate odredbi člana 14. Propozicija.

S poštovanjem.

Beograd, 30.09.2021.

Komesar za suđenje mlađih kategorija FSS

Miroslav STOJANOVIĆ