PROGRAM PONOVNOG SEMINARA PRVE LIGE SRBIJA, SRPSKIH LIGA I SUPER I PRVE LGE ZA ŽENE

28.03.2023.

Ponovni seminar sudija Mocart Bet Prve lige Srbije, službenih lica svih grupa srpskih liga, Super i Prve lige Srbije za žene biće održan u petak 31.03.2023. u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

Raspored i satnica seminara sudija i pomoćnih sudija:

 

do 12:45 – dolazak sudija

13:00 – otvaranje seminara – Sudijska komisija FSS

13:10 – 14:00 – UEFA/FSS RAP – Nenad Đokić/Marko Popović

14:00 – 14:30 – test PI

14:30 – 14:45 – video test

15:00 – 15:30 – lekarski pregled

15:30 – 18:10 – provera fizičke spremnosti

18:45 – zatvaranje seminara

19:00 – večera

 

Raspored i satnica seminara delegata–posmatrača i delegata–sportskih radnika:

 

do 15:15 – dolazak delegata–posmatrača i delegata–sportskih radnika

15:30 – 15:45 – lekarski pregled

16:00 – 16:10 – otvaranje seminara – Sudijska komisija FSS

16:10 – 17:00 – UEFA/FSS RAP – Nenad Đokić/Marko Popović

17:15 – 17:45 – test PI – delegati-posmatrači i delegati-sportski radnici

18:00 – 18:15 – video test – delegati-posmatrači

18:45 – zatvaranje seminara

19:00 – večera

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Delegati-sportski radnici i posmatrači suđenja obaviće oftamološke preglede na dan dolaska na seminar.

Sudije, pomoćne sudije, delegati ( sportski radnici) i delegati -posmatrači suđenja Srpske lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

Sudije Srpske lige – 7.000,00 dinara

Pomoćne sudije Srpske lige – 5.500,00 dinara

Delegati sportski radnici, delegati-posmatrači – 2.500,00 dinara

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 325- 9500600035914-75 s pozivom na broj : 651/ 06, OTP banka sa naznakom članarina za seminar i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar .