Podsetnik- Pravila igre ( video materijal) 5 - Nedozvoljeno korišćenje ruku

09.04.2020.

Na linku koji se nalazi u nastavku teksta možete pronaći video materijal sa primerima iz kategorije  – Nedozvoljeno korišćenje ruku.

https://fil.email/iqzBG7eB

 

Radi lakšeg praćenja i analize video klipova u donjem desnom uglu nalazi se odgovarajuća disciplinska mera, na osnovu koje možete odrediti u koju kategoriju je UEFA svrstala određeni prekršaj.

Uz video materijal preuzećete i kraći tekst koji pojašnjava osnovne postulate ovog tipa prekršaja i kriterijume koji ga definišu.