OBAVEŠTENJE ZA SUDIJE,POMOĆNE SUDIJE,DELEGATE-POSMATRAČE ,POSMATRAČA SUĐENJA

19.04.2019.

OBAVEŠTENJE O PROMENI TEKUĆEG RAČUNA

 

Zbog pripajanja Vojvođanske banke A.D. Novi sad OTP Banci Srbija A.D. Novi Sad, obaveštavamo vas da od 26.04.2019. neće više biti u funkciji dosadašnji tekući račun Vojvođanske banke (355-1034682-82). Nov račun za uplate (sudijskih taksi za seminare, ispite i unapređenje suđenja, registracije, brisovnice, objave materijala i sl.) kod Vojvođanske banke A.D. Novi Sad je:

325-9500600035914-75.