Obaveštenje za posmatrače suđenja Super i Prve lige Srbija

14.02.2017.

 

 

U skladu sa dosadašnjom praksom, posmatrači suđenja Super i Prve lige Srbija će se nakon završenih utakmica javljati članovima Sudijske komisije FSS: 

 

Milanu Karadžiću (064/8180192) i  Mirku Simiću (064/8180136).