Obaveštenje o seminaru službenih lica srpskih liga

18.02.2017.

 

 

Plan i program seminara Srpskih liga grupe „Vojvodina“ i „Beograd“ biće objavljeni na zvaničnom sajtu FSS u ponedeljak 20.02.2017.  

 

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS (drugog dana seminara). i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Delegati- sportski radnici i delegati – posmatrači obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u SC FSS.

 

Sudije, delegati (sportski radnici) i delegati-posmatrači Srpske lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

1. SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

2. POMOĆNE SUDIJE SRPSKIH LIGA 5.500,00 din.

3. DELEGATI-POSMATRAČI I I DELEGATI – SPORTSKI RADNICI 2. 500,00 din.

 

 Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 355-1034682-82 uz poziv na broj 651/06  sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.