КOНКУРС ЗА ПОСАО | РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОР ЗА БАЗИЧНИ ФУДБАЛ

02.03.2020.

Фудбалски савез Србије и регионални фудбалски савези чланови ФСС – ФС Београда, ФС Војводине, ФС региона Источне Србије и ФС региона Западне Србије, расписују конкурс за запошљавање четири регионална координатора за базични фудбал. По један регионални координатор за базични фудбал биће запослен у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

Позиција: Регионални координатор за базични фудбал

Ангажовање: Пуно радно време

Почетак рада: 01.04.2020. године

Локације: Београд, Kрагујевац, Ниш, Нови Сад

Преглед:

Регионални координатор за базични фудбал организује спровођење пројеката базичног фудбала на регионалном нивоу, као што су пројекти „Играјмо фудбал“ – фудбал у основним школама, „Playmakers“ – пројекат УЕФА за девојчице, пројекти развоја и категоризације клубова, пројекти за особе са инвалидитетом и пројекти друштвене инклузије, едукације тренера у базичном фудбалу и слично. Такође, регионални координатор за базични фудбал учествује у развоју и спровођењу стратегије и планова за повећање броја регистрованих играча у школама и клубовима, за шта ће бити постављени различити таргети (циљеви) за различите групе играча (дечаци/девојчице/ветерани и слично). Kоординатор сарађује са регионалним фудбалским савезом, клубовима, тренерима, школама и другим учесницима пројеката а извештаје подноси Менаџеру за базични фудбал ФСС.

Опис посла:

 • Kоординира реализацију различитих врста пројеката за развој фудбала
 • Kоординира регионалну структуру људи ангажованих на пројектима
 • Учествује у развоју пројектних планова у складу са Стратегијом ФСС и Стратегијом базичног фудбала
 • Организује догађаје за промоцију базичног фудбала и пројеката, фестивале, семинаре
 • Kоординира реализацију пројеката за повећање регистрације играча
 • Kоординира и промовише едукацију тренера на нивоу базичног фудбала (учитељи/це, волонтери и слично)
 • Остварује редовне контакте са свим заинтересованим странама (клубови, школе, локалне власти, приватни оператори, спонзори, ангажована лица и слично)
 • Обезбеђује податке и извештаје на захтев Менаџера за базични фудбал
 • Анализира, извештава и презентује резултате/запажања Менаџеру за базични фудбал и Kомисији за развој фудбала

Профил кандидата:

 • Висока стручна спрема (Високе школе и Факултети), предност за кандидате из области (спортског) менаџмента или пословања
 • Пожељно искуство у пројектном менаџменту
 • Одлично познавање и коришћење енглеског језика, познавање више страних језика је предност
 • Одлично познавање и коришћење рачунара (пре свега Google Drive и MS Office пакета)
 • Изражене комуникационе и презентационе вештине
 • Способност управљања и комуницирања са већим бројем учесника у фудбалу
 • Заинтересованост за развој фудбала као друштвеног феномена независно од спортских резултата

Заинтересовани кандидати своје радне биографије (CV) на енглеском језику могу послати искључиво путем електронске поште на адресу [email protected].

Конкурс траје до 15.03.2020. године.