ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗА ЗАБАВНИЈИ И БЕЗБЕДНИЈИ ФУДБАЛ

08.02.2023.

Пројекат под називом „Заштита деце кроз фудбал – Child Safeguarding“ покренут је са циљем да се креирају јасне смернице за унапређење добробити деце, спроведе заштита од негативних третмана у фудбалу и креира безбедно окружење за спортски развој и оптимално постигнуће.

Како би ове смернице биле усклађене са реалним стањем у фудбалу у Србији, Фудбалски Савез Србије покренуо је емпиријско истраживање вођењо од стране стручних лица из области спортске психологије и социологије како би се сагледало актуелно стање и процене степена ризика.

У испитивању учествују деца узраста 6-12 година, родитељи деце истог узраста која тренирају фудбал, али и тренери млађих категорија.

На основу анализе свих добијених података, Фудбалски савез Србије креираће правилнике и едукативне смернице за безбедније окружење за децу која се баве фудбалом.

Позивамо родитеље и тренере да кроз анкету помогну истраживању и на тај начин сви заједно створимо безбедну фудбалску будућност у Србији.

Упитник за родитељеhttps://fss.rs/upitnik-za-roditelje-zastita-dece-kroz-fudbal/

Упитник за тренереhttps://fss.rs/upitnik-za-trenere-zastita-dece-kroz-fudbal/