KONKURS ZA POSAO | REGIONALNI KOORDINATOR ZA BAZIČNI FUDBAL

02.03.2020.

Fudbalski savez Srbije i regionalni fudbalski savezi članovi FSS – FS Beograda, FS Vojvodine, FS regiona Istočne Srbije i FS regiona Zapadne Srbije, raspisuju konkurs za zapošljavanje četiri regionalna koordinatora za bazični fudbal. Po jedan regionalni koordinator za bazični fudbal biće zaposlen u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

Pozicija: Regionalni koordinator za bazični fudbal

Angažovanje: Puno radno vreme

Početak rada: 01.04.2020. godine

Lokacije: Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad

Pregled:

Regionalni koordinator za bazični fudbal organizuje sprovođenje projekata bazičnog fudbala na regionalnom nivou, kao što su projekti „Igrajmo fudbal“ – fudbal u osnovnim školama, „Playmakers“ – projekat UEFA za devojčice, projekti razvoja i kategorizacije klubova, projekti za osobe sa invaliditetom i projekti društvene inkluzije, edukacije trenera u bazičnom fudbalu i slično. Takođe, regionalni koordinator za bazični fudbal učestvuje u razvoju i sprovođenju strategije i planova za povećanje broja registrovanih igrača u školama i klubovima, za šta će biti postavljeni različiti targeti (ciljevi) za različite grupe igrača (dečaci/devojčice/veterani i slično). Koordinator sarađuje sa regionalnim fudbalskim savezom, klubovima, trenerima, školama i drugim učesnicima projekata a izveštaje podnosi Menadžeru za bazični fudbal FSS.

Opis posla:

 • Koordinira realizaciju različitih vrsta projekata za razvoj fudbala
 • Koordinira regionalnu strukturu ljudi angažovanih na projektima
 • Učestvuje u razvoju projektnih planova u skladu sa Strategijom FSS i Strategijom bazičnog fudbala
 • Organizuje događaje za promociju bazičnog fudbala i projekata, festivale, seminare
 • Koordinira realizaciju projekata za povećanje registracije igrača
 • Koordinira i promoviše edukaciju trenera na nivou bazičnog fudbala (učitelji/ce, volonteri i slično)
 • Ostvaruje redovne kontakte sa svim zainteresovanim stranama (klubovi, škole, lokalne vlasti, privatni operatori, sponzori, angažovana lica i slično)
 • Obezbeđuje podatke i izveštaje na zahtev Menadžera za bazični fudbal
 • Analizira, izveštava i prezentuje rezultate/zapažanja Menadžeru za bazični fudbal i Komisiji za razvoj fudbala

Profil kandidata:

 • Visoka stručna sprema (Visoke škole i Fakulteti), prednost za kandidate iz oblasti (sportskog) menadžmenta ili poslovanja
 • Poželjno iskustvo u projektnom menadžmentu
 • Odlično poznavanje i korišćenje engleskog jezika, poznavanje više stranih jezika je prednost
 • Odlično poznavanje i korišćenje računara (pre svega Google Drive i MS Office paketa)
 • Izražene komunikacione i prezentacione veštine
 • Sposobnost upravljanja i komuniciranja sa većim brojem učesnika u fudbalu
 • Zainteresovanost za razvoj fudbala kao društvenog fenomena nezavisno od sportskih rezultata

Zainteresovani kandidati svoje radne biografije (CV) na engleskom jeziku mogu poslati isključivo putem elektronske pošte na adresu [email protected].

Konkurs traje do 15.03.2020. godine.