Arhiva

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU POSLOVNE ZGRADE

08.09.2018.

                                                                                                                                     Beograd, 30.7.2018. godine

 

FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE

UPUĆUJE

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA

NABAVKU POSLOVNE ZGRADE

 

 1. OPŠTI PODACI

 

PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE

Adresa: Terazije 35, 11000 Beograd

Internet stranica: www.fss.rs

 

PREDMET NABAVKE

Vrsta predmeta: poslovna zgrada – nepokretnost.

Osoba za kontakt: Jovan Šurbatović, telefon 011/32-33-447, e-mail [email protected]

 

 2. SPECIFIKACIJA DOBRA

Poslovna zgrada mora da sadrži sledeće karakteristike:

  • da je samostalna građevinska celina – samostalan objekat na pripadajućoj građevinskoj parceli na teritoriji grada Beograda,
  • ukupna površina zgrade od 2.500 do 5000 m2,
  • najmanje 10 parking mesta koja mogu biti delom u garaži koja je sastavni deo zgrade, a delom u okviru građevinske parcele na kojoj se nalazi zgrada (parking mesta na otvorenom prostoru),
  • ako je reč o dovršenom objektu – zgrada mora da ima građevinsku i upotrebnu dozvolu, a ako je reč o objektu u izgradnji, potrebno je da je izdata odgovarajuća građevinska dozvola.

Prednost pri izboru najbolje ponude imaće one zgrade koje:

  • se nalaze na teritoriji Opštine Novi Beograd, a posebno one u blizini auto-puta,
  • imaju veći broj parking mesta u garaži koja je sastavni deo zgrade,
  • imaju veći broj parking mesta na otvorenom prostoru,
  • pre useljenja zahtevaju manji obim građevinske adaptacije ili nikakvu adaptaciju.

 

3. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Ponuda mora biti na srpskom jeziku. Ponuđač mora da dostavi ponudu u pisanom obliku i može podneti više ponuda. Ponuđači svoje ponude podnose običnom, ili elektronskom poštom najkasnije do 30.09.2018. godine.

 

PONUDE SE PODNOSE NA ADRESU: FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE, 11000 BEOGRAD, TERAZIJE 35, ili na adrese elektronske pošte: [email protected] ili [email protected] .