Savez

Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU
OP 5/2018-116
Nabavka i ugradnja sistema sa veštačkom travom na terenu ukupne površine 7000 m2 po sistemu „ključ u ruke”
JNMV 2/2018-62
Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)
JNMV 1/2018-22
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
OP 6/2017-83
Nabavka i ugradnja sistema sa veštačkom travom na 5 fudbalskih terena dimenzija 104x67 metara po sistemu „ključ u ruke”
JNMV 2/2017-68
Hotelske usluge za kamp perspektivnih sportista (fudbalera)
JNMV 1/2017-2
Hotelske usluge sa obezbeđenjem trenažnih uslova za selekcije Fudbalskog saveza Srbije
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU
IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU