ISPIT ZA PRVU KATEGORIJU

18.04.2018.

Polaganje teoretskog dela ispita za prvu kategoriju( samo sudije,pomoćne sudije koje su pozvane putem e-mail),  održaće se u petak 20.april 2018. u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

Polaganje ispita se sastoji iz pisanog i usmenog dela ispita i polagaće se po sledećem rasporedu:

 

Dolazak sudija do 10,45 

11,00 – rad na temi iz Pravila igre

12,00 – test Pravila igre

13,15 – ručak

14,30 – usmeni deo ispita