Vesti

FIFA O POSLEDICAMA PANDEMIJE, REGULATIVI ZA UGOVORE I PRELAZNOM ROKU

09.04.2020.

Zbog do sada neviđenih promena koje je pandemija virusa COVID-19 uzrokovala u svim segmentima fudbala, FIFA je predstavila niz saveta i preporuka na području praktičnih problema koji su se pojavili kao posledica pandemije, posebno po pitanju ugovora igrača i prelazanog roka.
Ove odluke i preporuke predstavljeni  su u saradnji s različitim činiocima u fudbalu i kroz radnu grupu na čijem je čelu potpredsednik FIFA Vitorio Montagliani.

„Jasno je svima kako je pandemija COVID-19 promenila sve okolnosti u fudbalu za ovu takmičarsku godinu. Zato je FIFA u saradnji s fudbalskim akterima razvila niz praktičnih ideja i predloga kao odgovor na novonastale okolnosti. Iako ove ideje i predlozi ne mogu rešiti svaki pojedinačni problem, trebaju nam poslužiti kako bi fudbalu pružale određenu količinu stabilnosti i jasnoće. Nadamo se kako će ovaj zajednički korak koji je preduzet pod našim vođstvom pružiti pozitivan primer i pokazati kako svet fudbala može pokazati jedinstvo, solidarnost i težnju prema kompromisu kako bismo zajedno savladali sve uzazove koji se nalaze pred nama. Jedna stvar mora biti jasna svima, posebno sada: zdravlje je na prvom mestu i svakako ispred fudbala“, istakao je predsednik FIFA Đani Infantino.

U sledećim detaljima sažete su glavne smernice, za koje FIFA očekuje da će biti poštovane u fudbalskom svetu

KRAJ I POČETAK FUDBALSKIH UGOVORA
Uobičajeno je da ugovori igrača ističu na kraju takmičarske godine i da se datum isteka ugovora poklapa s datumom kraja takmičarske godine. Zbog prekida igranja fudbala  u gotovo svim zemljama, jasno je kako tekuća takmičarska godina neće završiti u predviđeno vreme. Zato se predlaže da igrački ugovori budu produženi do stvarnog kraja takmičarske godine, što bi se trebalo poklapati s izvornim namerama ugovornih strana kada je ugovor sklopljen i što bi trebalo očuvati sportski integritet i stabilnost. Slično se odnosi i na ugovore koji trebaju početi s početkom nove takmičarske  godine, što znači da se stupanje na snagu navedenih ugovora odgađa do stvarnog početka sledeće takmičarske godine.

IGRAČKI UGOVORI KOJI SE VIŠE NE MOGU IZVRŠAVATI
Pandemija COVID-19 ima očigledan i veliki uticaj na prihode klubova, posebno zato što se utakmice ne mogu igrati. Kao i drugi sektori društva, fudbal mora pronaći poštena rešenja u trenutnim okolnostima, s nadom da će cilj biti očuvanje radnih mesta i ravnopravno uvažavanje interesa igrača i klubova. FIFA odlučno savetuje klubove i igrače da zajednički postignu rešenja tokom prekida fudbalskih utakmica u njihovim državama. FIFA preporučuje de se svi aspekti situacije sagledaju na nepristrasan način.

PRELAZNI ROKOVI
Kada su u pitanju prelazni rokovi, nove okolnosti zahtevaju promene u uobičajenim pravilima. Zato će FIFA biti prilagodljiva i dopustiće da se prelazni rokovi na koje utiče epidemija pomere kako bi trajali između kraja tekuće i početka iduće takmičarske godine. FIFA će istovremeno pokušati osigurati opštu koordinaciju a imajući ma umu  važnost zaštite regularnosti i integriteta takmičenja kako sportski rezultati ne bi bili nepravedno poremećeni.