CIRKULAR MEĐUNARODNOG BORDA U VEZI SA PRAVILOM 11

28.07.2022.

 

Na donjim linkovima nalazi se tekst Cirkulara broj 26 Međunarodnog borda koji dodatno pojašnjava tumačenje Pravila 11 – Ofsajd. Naglašeno je da se ne radi o izmeni Pravila 11, nego o dodatnim kriterijumima i upustvima za pravilno tumačenje termnna  „namerna igra“ i  „odbijena lopta“.

Na kraju Cirkulara nalazi se link sa klipovima koji dodatno pojašnjavaju dve navedene kategorije.

 

Srpski

Cirkular br 26

 

Engleski

https://we.tl/t-jdJ4d88Q4w