Media

AKREDITACIJE MEDIJA ZA SVETSKO PRVENSTVO FIFA KATAR 2022

21.04.2022.

Poštovani,

Za upravljanje procesom akreditacija za medije za FIFA SP Katar 2022, FIFA će koristiti onlajn platformu Media Hub sa ciljem da se pojednostavi proces i poboljša efikasnost za sve aktere.
Odeljenje za komunikacije FIFA za pitanja na ovu temu možete kontaktirati preko sledeće adrese: [email protected] .

PROCES AKREDITOVANJA

Da bi predstavnici medija mogli da pristupe, i podnesu obrasce za akreditaciju onlajn, moraće da ispune dva uslova:

Prvo – odobreni FIFA Media Hub nalog

Drugo – jedinstveni elektronski „kontrolni ključ“ akreditacije

FIFA MEDIA HUB

FIFA Media Hub nalog je apsolutno neophodan za pristup obrascu za akreditaciju medija i sistemu izdavanja ulaznica za medije. Pristup FIFA Media Hub-u je ograničen i može se dobiti samo korišćenjem individualnog korisničkog ID-a i lozinke. Predstavnici medija koji već imaju Media Hub nalog moći će da ažuriraju svoj profil po potrebi i pristupe obrascu za akreditaciju medija i sistemu za prodaju ulaznica za medije.

Predstavnici medija koji se još nisu registrovali za pristup FIFA Media Hub-u mogu to učiniti tako što će popuniti onlajn formular za registraciju tako što će posetiti https://media.fifa.com , a zatim kliknuti na „Prijava“.

NAPOMENA: Elektronski „Kontrolni ključ“ za pristup onlajn obrascu za akreditaciju za medije NIJE isto što i individualni korisnički ID potreban za pristup FIFA Media Hub-u.

AKREDITOVANJE JE ISKLJUČIVO ON – LINE

Akreditacijama za medije isključivo će se upravljati on-line.

Savezima će biti dodeljen određeni broj akreditacija za novinare i fotoreportere. Ova kvota će biti zasnovana na iskustvu sa prethodnih turnira. Sistemom za akreditovanje rukovodi Oficir za medije nacionalnog saveza.

FIFA će koristiti novi onlajn sistem upravljanja kvotama i procedure su slične onima koje su korišćene 2018. godine. Jedinstveni elektronski „kontrolni ključevi“ biće neophodni svakom novinaru ili fotoreporteru koji bude podnosio zahtev za akreditaciju.

Predstavnici medija će moći da pristupe onlajn obrascu za akreditaciju samo preko FIFA Media Hub-a i da ga popune koristeći jedinstveni „elektronski kontrolni ključ“, koji prosleđuje oficir za medije FS Srbije.

KATEGORIJE MEDIJA

Za FIFA Svetsko prvenstvo u Kataru 2022, predstavnici medija će biti podeljeni u različite kategorije: pisani i online mediji, fotoreporteri, tv i radio emiteri koji nisu nosioci prava, itd… TV i radio emiteri koji su vlasnici prava

prenosa (komentatori i posebno tehničko osoblje) biće akreditovani direktno preko FIFA.

Kategorije i relevantne organizacije su:

a) Pisana štampa

Predstavnici štampe koji pišu za novine, časopise i druge štampane publikacije moraju da podnesu zahtev za akreditaciju svom nacionalnom fudbalskom saveza.

Dopisnici koji rade za strane novine u Kataru moraju podneti zahtev za akreditaciju svom nacionalnom fudbalskom savezu preko glavne redakcije u svojoj matičnoj zemlji.

b) Fotoreporteri

Fotoreporteri moraju da podnesu zahtev za akreditaciju svom nacionalnom savezu koristeći istu proceduru kao i predstavnici pisane štampe.

c) Međunarodne novinske i foto agencije

FIFA će biti odgovorna za akreditaciju sledećih međunarodnih novinskih i foto agencija: AFP, AP, Bloomberg, dpa, EFE, EPA, Getty Images, Jiji Press, Kiodo Nevs, Press Association, Reuters, SID i Xinhua. Pored toga, Katarskom novinarskom agencijom će takođe direktno upravljati FIFA.

Druge nacionalne novinske i foto agencije moraju se prijaviti svom nacionalnom fudbalskom savezu

d) Freelance (slobodni) mediji

Predstavnici slobodnih medija moraju podneti svoje prijave po istom postupku kao i pisana štampa, svom nacionalnom fudbalskom savezu.

e) Internet novinari i fotografi

Akreditacija za novinare koji rade za onlajn izdanja novina ili časopisa spada u kvote koje su dodeljene tim novinama ili časopisima za opštu pisanu štampu. Novinari i fotogreporteri koji rade za isključivo online medije takođe moraju podneti svoje prijave svom nacionalnom fudbalskom savezu. Veći međunarodni sajtovi sa vestima treba da kontaktiraju  u FIFA Media Operations & Services ([email protected] ) za informacije o akreditaciji medija.

f) Radija i televizije koje nisu nosioci prava

Emiteri koji ne poseduju prava su radio i televizijske kompanije bez prava na emitovanje FIFA Svetskog prvenstva u Kataru 2022. Iz ugovornih razloga i zbog

ograničenog prostora, FIFA će akreditovati samo mali broj organizacija.

Akreditacija za emitere koji ne poseduju prava počeće kasnije ove godine preko FIFA Media Hub-a. Prijave će biti odobrene bliže događaju. Dalji detalji o akreditaciji emitera koji ne poseduju prava biće saopšteni putem savetnika za medije bliže početku procesa. Za sva pitanja u vezi sa akreditacijom emitera koji ne poseduju prava, obratite se na [email protected] .

g) Nosioci licence za medijska prava (nosioci prava – radio, televizija, mobilna i broadband)

FIFA TV će biti odgovorna za Nosioce licenci za medijska prava (TV i radio stanice koje imaju prava). Tim FIFA za servisiranje emitera je u redovnom kontaktu sa korisnicima licenci za medijska prava i direktno će ih informisati o proceduri akreditacije i drugim pitanjima u vezi sa akreditacijom.

POPUNJAVANJE OBRAZACA I ROKOVI

Predstavnici medija kojima je odobren „elektronski kontrolni ključ“ moći će da pristupe obrascu za akreditaciju medija preko FIFA Media Hub-a (http://media.fifa.com ).

Da bi pristupili obrascu za akreditaciju moraju imati odobren Media Hub nalog.

Predstavnicima medija koji još uvek nisu otvorili Media Hub nalog preporučuje se da to učine što je pre moguće. Posetite https://media.fifa.com/en/home i kliknite na „Prijava“ da biste pristupili obrascu za registraciju.

Krajnji rok za prijave za akreditaciju je 15. avgust 2022. godine.

Sve prijave će proći obaveznu bezbednosnu proveru od strane katarskih vlasti.

Od kraja jula 2022. FIFA će započeti proces slanja potvrda o akreditaciji, nakon čega će u dogledno vreme biti dostavljene dodatne informacije (predstavnicima medija se preporučuje da redovno posećuju Media Hub radi informacija o medijskim uslugama).

Podnošenje zahteva za ulaznice za 48 utakmica po grupama

Proces onlajn prijave za ulaznice za predstavnike medija (ulaznice za 48 utakmica po grupama) takođe će početi u isto vreme kad i sistem za akreditovanje.

Zahtevi za ulaznice biće obrađeni isključivo preko FIFA Media Hub-a.

Samo predstavnici medija koji su već  predali formular za akreditaciju medija moći će i da zatraže ulaznice za maksimalno dve utakmice dnevno (koje se ne igraju jedna za drugom) sa spiska od 48 utakmica po grupama. Odobrenja će zavisiti od raspoloživosti kapaciteta.

Vize

Detaljne informacije o procesu izdavanja viza će predstavnicima medija biti dostavljene uz pismo odobrenja akreditacije.

Završni datum za podnošenje prijava je 31. jul 2022.

Potvrde će se slati počev od kraja jula 2022. godine