VAŽNA INFORMACIJA ZA SUDIJE,POMOĆNE SUDIJE DELEGATE-POSMATRAČE I POSMATRAČE SUĐENJA SRPSKE LIGE "ZAPAD"

24.04.2019.

Obaveštavaju se sudije,pomoćne sudije,delegati-posmatrači,posmatrači suđenja Srpske lige „Zapad“ da su u obavezi da eventualne otkaze za vanredno 24.kolo koje se igra 01.maj 2019.godine, upute do četvrtka 25.april 2019 .godine do 15.00 časova na e-mail : zoran.sipcic@fss.rs ili na telefon 064 818 00 82 Zoran Šipčić.

Komesar za suđenje i analizator Srpske lige „Zapad“Dušan Mrakić biće službeno odsutan u narednih sedam dana van zemlje.