Seminari sudija svih grupa Srpskih liga

19.02.2021.

Seminari sudija svih grupa Srpskih liga biće održani u  u SC FSS U Staroj Pazovi po sledećem rasporedu:

27.02. – Srpska liga grupa Beograd

27.02. – Srpska liga grupa Zapad

28.02. – Srpska liga grupa Vojvodina

28.02. – Srpska liga grupa Istok

 

Detaljniji raspored i satnicu sudije će dobiti putem elektronske pošte.

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS  i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Sudije Srpskih liga plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

SUDIJE i POMOĆNE SUDIJE  – 50%  sudijske takse Srpske lige

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj: 325-9500600035914-75. s pozivom na broj: 651/06 , Vojvođanska banka., sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.