Seminar za sudije Srpske lige grupa Istok

01.03.2017.

U SC FSS u Staroj Pazovi u sredu 1.marta počeo je seminar sudija Srpske lige grupa Istok. Seminar su otvorili predsednik Sudijske komisije FSS Djordje Žutić i član Sudijske komisije FSS Mirko Simić.
Prvog dana seminara sudije će obradjivati Pravila igre kroz niz predavanja, praktičnih situacija, analizom video materijala ali rado na taktičkoj analizi neophodnoj za kvalitetno sudjenje.
Seminar se nastavalja u četvrtak 2.marta polaganjem fizičkih normi.