Arhiva

SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI "A" i "PRO" NIVOA

11.06.2018.

 

O B A V E Š T E NJ E

 

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije organizuje

 SEMINAR ZA OBNOVU UEFA LICENCI „A“ i „PRO“ NIVOA

Seminar će se održati 15. juna 2018. godine u Sportskom centru FS Srbije u Staroj Pazovi.

 Seminar je obavezan za sve trenere kojima validnost licence ističe, a namenjen je i svima koji su zainteresovani za stručni rad u fudbalu.

 Treneri koji obnavljaju licencu u obavezi su da dostave sleduću dokumentaciju:

1. Fotokopiju UEFA licence i diplome

2. Dokaz o uplati kotizacije

3. Prijavu (preuzeti na sajtu FSS),

4. Elektronsku fotografiju (dimenzija 21,5 h 30,5), Imenovane fotografije, sa naznakom licence, dostaviti na e-mail: [email protected]

 

Dokumentacija se dostavlja u SC FSS, u Staroj Pazovi, na dan održavanja seminara. Prijava sa pratećom dokumentacijom se predaje od 08:30h do 09:00 h

Uplata kotizacije se vrši na žiro račun Centra 205-89166-19, sa pozivivom na br.651/13, u iznosu:

Za nivo A   –      30.000,00 dinara

Za nivo PRO –   60.000,00 dinara

POČETAK PREDAVANJA 09:00h            

Tema skupa:

SPECIFIČNOSTI METODIKE RADA SA FUDBALERIMA U ZEMLJAMA U KOJIMA SU ANGAŽOVANI TRENERI SRBIJE

Cilj skupa:

DA SE UČESNICI SKUPA UPOZNAJU SA SPECIFIČNOSTIMA METODIKE RADA SA FUDBALERIMA U ZEMLJAMA U KOJIMA SU ANGAŽOVANI TRENERI SRBIJE I OBNOVA LICENCI RAZLIČITIH NIVOA (UEFA ”A” I UEFA ”PRO”)

Učesnici:

TRENERI KOJI OBNAVLJAJU UEFA ”A” I UEFA ”PRO” LICENCE, TRENUTNI POLAZNICI NACIONALNE ”C”, UEFA ”B”, UEFA ”A” I UEFA ”PRO”, NACIONALNE ”PRO”, KAO I SVI ZAINTERESOVANI ZA STRUČNI RAD U FUDBALU

Obavezno prisustvo UEFA ”A” i UEFA ”PRO” trenera kojima ističe validnost licenci.

 

PLAN I PROGRAM AKTIVNOSTI

 

PRIJAVA ZA OBNOVU – UEFA PRO LICENCE

PRIJAVA ZA OBNOVU – UEFA A LICENCE

PRIJAVA ZA GOSTE SEMINARA