Seminar sudija Super i Prve lige za žene

31.07.2019.

 

Seminar sudija Super i Prve lige za žene  biće održan u SC FSS u Staroj Pazovi  03.08. i 04.08. 2019.  

 

 

Plan i program seminara – sudije:

Subota  03.08. 2019.

do 11,30 –  dolazak sudija u SC FSS

11,30  – 13,00 –  lekarski pregledi

13,15 – otvaranje seminara

13,30 –  edukacija za korišćenje KOMET sistema ( ko je u mogućnosti neka ponese laptop računar)

14,30 – izmene pravila igre

15,15 – odlazak u hotel Novella uno, Stari Banovci

15,30 – ručak  (Novella uno)

19,30 –  fizičke norme ( SC FSS)

21,00 – večera (hotel Novella uno)

 

Nedelja   04.08.2019.

Od 7,30 – doručak

09,15  –   izmene pravila igre

10,15 – grupni rad (analiza pravila igre)

11,30 – test pravila igre

12,15 – razgovor sa komesarom za suđenje

12,45 – ručak

 

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS  i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Sudije Super i Prve lige za žene plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

SUDIJE 4.000,00 din.

POMOĆNE SUDIJE 3.000 ,00 din.

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj ( NOVI BROJ RAČUNA): 325-9500600035914-75. s pozivom na broj: 651/06 , Vojvođanska banka., sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.