SEMINAR SUDIJA I POSMATRAČA SUĐENJA SUPER LIGE

25.01.2023.

Seminar sudija i posmatrača suđenja Super lige biće održan u SC FSS u STaroja Pazovi od 27.01. do 29.01.2023.  i to seminar sudija 27.01. – 29.01.2023, a seminar posmatrača suđenja 29.01.2023. u skladu sa sledećim planom i programom:

 

27.01. do 13č dolazak sudija
petak 13-14č ručak
14-15:30 odmor
15:30 – 15:45 OTVARANJE SEMINARA SK FSS
15:45 – 18:45 VAR analiza/obuka/grupni rad Igor Radojčić
19:00 – 20:00 test PI SK FSS
20:00 – večera
 

 

28.01. 07:00 – 09:00 doručak
subota 08:00 -10:00 lekarski pregled Lekarska  komisija FSS
09:30-11:00 provera fizičke spremnosti pomoćne sudije Komisija za proveru fizičke  spremnosti
10:30- 12:00 provera fizičke spremnosti sudije Komisija za proveru fizičke  spremnosti
13:00-14:00 Iz drugog ugla Ilija Belošević, jedan od najboljih košarkaških sudija u Evropi
14:00-14:30 ručak Komisija za proveru fizičke  spremnosti
14:30 – 16:00 odmor
16:00 – 18:00 analiza suđenja u jesenjoj polusezoni SK FSS
18:10 – 19:45 radionica SK FSS
20:00 večera
 

 

29.01. 08:00 – 09:00 doručak
nedelja 10:00 – 12:00  

UEFA RAP

 

SK FSS

12:00 – 13:00 radionica: sudije i posmatrači SK FSS
13:00 – 13:30

 

13,30

video-test

 

 

Ručak

SK FSS

 

POSMATRAČI SUĐENJA 29.01.2023.

 

29.01. DO 9,30 Dolazak posmatrača suđenja
nedelja 10:00 – 12:00 UEFA RAP SK FSS
12:00 – 13:00 radionica: sudije i posmatrači SK FSS
13:00 – 13:30 video-test
13:30 – 15:00 ručak
15:00 – 15:30 test Pravila igre SK FSS
15:30 – 17:00 analiza rada posmatrača SK FSS
17:00 – 17:15 zatvaranje seminara SK FSS

 

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).