СЕМИНАР СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА СУПЕР ЛИГЕ

25.01.2023.

Семинар судија и посматрача суђења Супер лиге биће одржан у СЦ ФСС у СТароја Пазови од 27.01. до 29.01.2023.  и то семинар судија 27.01. – 29.01.2023, а семинар посматрача суђења 29.01.2023. у складу са следећим планом и програмом:

 

27.01. до 13ч долазак судија
петак 13-14ч ручак
14-15:30 одмор
15:30 – 15:45 ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА СК ФСС
15:45 – 18:45 ВАР анализа/обука/групни рад Игор Радојчић
19:00 – 20:00 тест ПИ СК ФСС
20:00 – вечера
 

 

28.01. 07:00 – 09:00 доручак
субота 08:00 -10:00 лекарски преглед Лекарска  комисија ФСС
09:30-11:00 провера физичке спремности помоћне судије Комисија за проверу физичкe  спремности
10:30- 12:00 провера физичке спремности судије Комисија за проверу физичкe  спремности
13:00-14:00 Из другог угла Илија Белошевић, један од најбољих кошаркашких судија у Европи
14:00-14:30 ручак Комисија за проверу физичкe  спремности
14:30 – 16:00 одмор
16:00 – 18:00 анализа суђења у јесењој полусезони СК ФСС
18:10 – 19:45 радионица СК ФСС
20:00 вечера
 

 

29.01. 08:00 – 09:00 доручак
недеља 10:00 – 12:00  

УЕФА РАП

 

СК ФСС

12:00 – 13:00 радионица: судије и посматрачи СК ФСС
13:00 – 13:30

 

13,30

видео-тест

 

 

Ручак

СК ФСС

 

ПОСМАТРАЧИ СУЂЕЊА 29.01.2023.

 

29.01. ДО 9,30 Долазак посматрача суђења
недеља 10:00 – 12:00 УЕФА РАП СК ФСС
12:00 – 13:00 радионица: судије и посматрачи СК ФСС
13:00 – 13:30 видео-тест
13:30 – 15:00 ручак
15:00 – 15:30 тест Правила игре СК ФСС
15:30 – 17:00 анализа рада посматрача СК ФСС
17:00 – 17:15 затварање семинара СК ФСС

 

 

ЗДРAВСТВEНИ ПРEГЛEДИ

Судије ће oбaвити лекaрске прегледе нa дaн прoвере физичких нoрми и тo интернистичкo – кaрдиoлoшки преглед и прoверу видa. Неoпхoднo је дa судије дoнесу oснoвне лaбoрaтoријске aнaлизе (биoхемијa).