SEMINAR SLUŽBENIH LICA SRPSKE LIGE GRUPA "VOJVODINA"

02.08.2021.

Seminar sudija Srpske lige grupa Vojvodina biće održan od 08.08. do 09.08.2021.

Sudije će biti smeštene u hotelu Novela Uno u Novim Banovcima.

Sve aktivnosti na seminaru biće sprovedene u  hotelu Novela Uno i u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

Program i satnica seminara:

08.08.2021 dolazak 14:30 – 15:00 Novela Uno,Novi Banovci
15:30 – 16:00 ručak Novela Uno, Novi Banovci
16:00 – 17:00 odmor  Novela Uno, Novi Banovci
17:00 – 17:15 OTVARANJE SEMINARA Sudijska komisija FSS Novela Uno, Novi Banovci
17:15 – 17:30 izmene PI Novela Uno, Novi Banovci
17:45 – 19:00 test PI Novela Uno, Novi Banovci
19:15 – 20:00 Smernice za sezonu 2021/22 Dejan Filipović Novela Uno,Novi Banovci
20:00 – 21:00 večera Novela Uno,Novi Banovci
09.08.2021 07:00 – 09:00 doručak Novela Uno,Novi Banovci
od 07:30 lekarski preled,sudije,pomoćne sudije Sportski centar FSS
08:30 – 11:00 provera fizičke spremnosti Sportski centar FSS
11:30 – 12:45 UEFA RAP Sportski centar FSS
13:00 – 13:30 video-test Sportski centar FSS
13:00 – 13:15 zatvaranje seminara Sportski centar FSS
13:45 – 14:30 ručak Novela Uno,Novi Banovci
09.08.2021 do 09:00 dolazak delegata-sportski radnici i posmatrača suđenja Sportski centar FSS
09:00 – 10:00 lekarski pregled Sportski centar FSS
10:00 – 10:15 otvaranje seminara Sportski centar FSS
10:15 – 10:30 smernice za sezonu 2021/22 Sportski centar FSS
10:30 – 10:45 Izmene PI Sportski centar FSS
10:45 – 11:15 Test PI / Test za sportske radnike Sportski centar FSS
11:30 – 12:45 UEFA RAP Sportski centar FSS
12:45 – 13:00 video-test Sportski centar FSS
13:00 – 13:15 zatvaranje seminara Sportski centar FSS
13:45 – 14:30 ručak Novela Uno,Novi Banovci

 

Zdrastveni pregledi :

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi  09.avgusta 2021.godine u SC.FSS i to internistički -kardiološki pregled i proveru vida.Neophodno je da sudije,pomoćne sudije donesu osnovne laboratorijske analize( biohemija)…

Delegati-sportski radnici,delegati posmatrači suđenja obaviće oftamološke preglede na dan dolaska na seminar u SC.FSS Stara Pazova 09.avgust 2021.godina.

Sudije,pomoćne sudije,delegati ( sportski radnici) i delegati -posmatrači suđenja Srpske lige Vojvodina  plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

Sudije Srpske lige Vojvodina –  7.000,00 dinara

Pomoćne sudije Srpske lige Vojvodina –  5.500,00 dinara

Delegati sportski radnici,delegati-posmatrači  2.500,00 dinara

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 325- 9500600035914-75 s pozivom na broj : 651/ 06, OTP banka sa naznakom članarina za seminar i dokaz o uplati dati prilikom  dolaska i prijavljivanja na seminar .