SEMINAR SLUŽBENIH LICA PRVE I DRUGE FUTSAL LIGE

17.09.2021.

Seminar sudija, posmatrača suđenja i delegata Prve i Druge futsal lige FSS biće održan u sredu 22.09.2021. u hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu.

 

Seminar će se odvijati po sledećem rasporedu:

do 08.30 – dolazak i prijavljivanje sudija, zdravstveni pregledi- sudije sa teritorije FS Zapad  i FS Istok

9.00- Provera fizičke spremnosti sudija Grupa Zapad i Istok

do 9.30 – dolazak i prijavljivanje sudija, zdravstveni pregledi- sudije sa teritorije FS Beograd i FS Vojvodina

10.15 – Provera fizičke spremnosti sudija Grupa Beograd i Vojvodina

do 11.00 – Dolazak delegata, delegata-instruktora i posmatrača suđenja

11.30 – Otvaranje seminara

11.45 – Izmene u PFI 2021. godina- PREZENTACIJA- Komesar za suđenje

12.30 – Interpretacija PFI-VIDEO KLIPOVI sa tumačenjem ( UEFA program)- Komesar za suđenje i sudije internacionalci

13.30 – Provera teoretske spremnosti ( svi učesnici seminara)

14.15 – Saopštavanje rezultata

14.30 –Ručak

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Sudije, posmatrači suđenja i delegati Prve i Druge futsal lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

SUDIJE – 50%  sudijske takse za Prvu futsal ligu

POSMATRAČI SUĐENJA – 50%  sudijske takse za Prvu futsal ligu

DELEGATI – 50%  sudijske takse za Prvu futsal ligu

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 325- 9500600035914-75 s pozivom na broj : 651/ 06, OTP banka sa naznakom članarina za seminar i dokaz o uplati dati prilikom  dolaska i prijavljivanja na seminar .

Liste službenih lica Prve i Druge futsal lige biće objavljene narednih dana na zvaničnom sajtu FSS.