Vesti

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

28.09.2021.

Nakon svog jučerašnjeg saopštenja o tzv. projektu “Super lige” i odgovarajućih mera usklađenosti koje je UEFA preduzela, UEFA još jednom potvrđuje svoj stav da, u vezi sa tzv. projektom “Super lige”, uvek deluje u skladu sa ne samo svojim Statutom i pravilnicima, već i zakonom EU, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i švajcarskim zakonom. UEFA je sigurna, i nastaviće da brani svoj stav u svim relevantnim oblastima sudske nadležnosti.

UEFA je oduvek postupala dobronamerno tokom postupka koji se vodi pred sudom u Madridu. U skladu sa tim, i bez obzira na to što UEFA ne priznaje nadležnost suda u Madridu i čvrsto veruje da je uvek u potpunosti postupala u skladu sa tim postupkom, UEFA je danas podnela zvanične podneske sudu u Madridu, dokazujući da se pridržava naredbi.

Osim toga, UEFA je podnela zahtev za izuzeće sudije koji predsedava ovim postupkom, jer smatra da postoje značajne nepravilnosti u tom postupku. U skladu sa španskim zakonom, i u fundamentalnim interesima pravde, UEFA u potpunosti očekuje da dotični sudija odmah odstupi do potpunog i pravilnog razmatranja ovog zahteva.

Takođe, UEFA će podneti i zvaničnu žalbu višem sudu, Pokrajinskom sudu u Madridu (Apelacioni sud).

UEFA će nastaviti sa preduzimanjem neophodnih koraka, strogo poštujući nacionalni i zakon EU, da bi branila svoje interese i, što je najvažnije, interese svojih članova i svih fudbalskih interesnih strana.