Vesti

REDOVNA SKUPŠTINA FS SRBIJE ODLAŽE SE ZA 8. JUL 2023. GODINE

28.06.2023.

Povodom Obaveštenja dobijenog od generalnog sekretara FSS koje je u Fudbalskom savezu Srbije (FSS) zavedeno pod brojem: 05-888/1, a u kome je između ostalog navedeno:

· da postoje razlozi za hitno odlaganje Druge redovne sednice Skupštine FSS;

· da je od strane stručnih službi FSS nesporno utvrđena činjenica da članovi FSS do današnjeg dana nisu dostavili dovoljan broj predloga kandidata za izbor nezavisnih i pravnih tela FSS, a koji bi ispunjavali stroge kriterijume nezavisnosti, propisane čl. 40, 61, 65. i 78. Statuta FSS;

· da je neophodno da u narednim danima, članovi FSS podnesu dodatne predloge i da Izvršni odbor FSS donese Odluku o predlozima za izbor članova nezavisnih tela Fudbalskog saveza Srbije;

 

dana 28.06.2023. godine, ovime upućujem

 

O B A V E Š T E NJ E

svim delegatima – članovima Skupštie FSS – da je Druga redovna sednica Skupštine FSS zakazana za 30.06.2023. godine za 14:00 časova u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, odložena i da je novi termin održavanja Druge redovne sednice Skupštine FSS subota 08.07.2023. godine sa početkom u 12:00 časova u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

U skladu sa odredbama Statuta FSS (Službeni list FSS ,,Fudbal“, broj 22/2021) i Poslovnika o radu Skupštine Fudbalskog saveza Srbije (Službeni list FSS ,,Fudbal“, broj 22/2021), materijal za tačku 8. dnevnog reda Druge redovne sednice Skupštine FSS, biće dostavljen delegatima nakon sednice Izvršnog odbora FSS.

Ovo obaveštenje biće objavljeno na Internet prezentaciji FSS, Internet prezentacijama teritorijalnih fudbalskih saveza članova FSS i Internet prezentaciji Zajednice fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije, kao i u Službenom listu FSS ,,Fudbal“, kako bi svi članovi Skupštine FSS pisanim putem, bez odlaganja, bili obavešteni o sadržini ovog obaveštenja.

PREDSEDNIK

Dragan DŽAJIĆ, s.r.