Vesti

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE FSS 30. JUNA U SC FSS

25.05.2023.

U skladu sa odrebama iz člana 46. stav 1. Statuta FSS i na osnovu odredbi iz člana 6. Poslovnika o radu Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, a u vezi sa članom 25. Poslovnika o radu Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, konstatujući i izjavljujući da su saziv i sastav Skupštine FSS sačinjeni u skladu sa odredbama Statuta FSS, predsednik FSS Dragan Džajić, SAZIVA DRUGU REDOVNU sednicu Skupštine Fudbalskog saveza Srbije XXVII saziva za 30. jun 2023. godine (petak), sa početkom u 14:00 časova, u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Resenje o sazivanju druge redovne sednice Skupstine FSS