PROGRAM I SATNICA SEMINARA POSMATRAČA SUĐENJA SUPER I PRVE LIGE SRBIJA

27.06.2022.

 

03.07.2022. –   nedelja

 

do 10:00 –             dolazak posmatrača suđenja

10:00 – 10:15        Otvaranje seminara posmatrača -Sudijska komisija FSS

10:15 – 11:30       Analiza rada posmatrača u 2022 -Dejan Filipović / Nenad Đokić

11:30 – 12:00       pauza

12:00 – 12:15       izmene PI- Nikola Tomičić

12:15 – 12:45       test PFI

13:00 – 13:30       video-test – Sudijska komisija FSS

14:30 – 14:30       ručak