Vesti

PREPORUKE UEFA ZA ZAVRŠETAK NACIONALNIH LIGA

23.04.2020.

Izvršni odbor UEFA primio je na znanje novosti iz dve radne grupe koje su osnovane u saradnji s ECA-om, Evropskim ligama i organizacijom FIFPro Evrope. Radna grupa zadužena za kalendar takmičenja pripremila je dva scenarija – u oba scenarija, domaći klupski fudbal počinje pre UEFA klupskih takmičenja, pri čemu se u prvom scenariju takmičenja odvijaju paralelno, dok se u drugom prvo završavaju domaća takmičenja, a potom se u avgustu nastavljaju UEFA takmičenja.

IO je takođe saslušao prezentaciju nove Zdravstvene grupe, koju vodi profesor Tim Majer, a koja ima zadatak da sagleda sve zdravstvene aspekte povratka fudbalu. Grupa radi zajedno s ECA-om i Evropskim ligama kako bi povezala sve što su lige i klubovi već učinili, kao i da bi izdala uputstva s najboljim mogućim zdravstvenim protokolima. IO je istakao važnost jedinstva koje pokazuje evropski fudbal i ponovno je stavljen naglasak da je zdravlje prioritet kada se govori o povratku fudbala.

Imajući u vidu odluke fudbalskih saveza u Belgiji i Škotskoj, IO je prepoznao problematiku pa je odobrio Uputstva o principima pristupanja UEFA klupskim takmičenjima u takmičarskoj godini 2020./21. Uputstva slede princip kako je pristup UEFA takmičenjima uvek baziran na sportskim kriterijumima.

Zato, UEFA traži od nacionalnih saveza i liga da istraže sve opcije kako bi svoja domaća prvenstva doveli do prirodnog završetka. Međutim, UEFA naglašava da zdravlje igrača, navijača i svih uključenih u fudbal, kao i celokupne javnosti, mora ostati prioritet u ovom trenutku.

Ako idealni scenario, u kojem se liga uspešno završi u predviđenom formatu, nije moguć zbog pandemije i kalendara, preporuka UEFA je da se prekinuta prvenstva nastave i okončaju u nekom drugačijem formatu, koji bi i dalje omogućio klubovima da se kvalifikuju za UEFA takmičenja po sportskom kriterijumu.

Uz najbolju volju, moguće je da nacionalni savezi ili lige imaju legitimne razloge zbog kojih moraju prekinuti svoja prvenstva pre kraja, posebno iz sledeća dva razloga:

1. Odluka nadležnih tela da su sportski događaji zabranjeni do datuma kada ne bi bilo moguće završiti aktuelnu takmičarsku godinu pre početka sledeće.

2. Nepremostivi ekonomski problemi zbog kojih je nemoguće okončati sezonu jer bi dovela u rizik dugoročnu stabilnost takmičenja i/ili klubova.

Ako je domaće prvenstvo okončano pre vremena zbog gore navedenih razloga, UEFA će tražiti od nacionalnih saveza da odabere klubove za evropska takmičenja na temelju sportskih kriterijuma. Pritom se naglašava važnost da procedura za odabir klubova bude utemeljena na objektivnim, transparentnim i nediskriminirajućim osnovama.

UEFA će pritom zadržati pravo da odbije ili sama proceni pravo na pristup UEFA takmičenjima bilo kojem klubu koje predloži nacionalni savez u kojem je pre vremena okončano domaće takmičenje.

UEFA EURO 2020

Posle odloženog UEFA Eura 2020 na leto 2021. godine, UEFA je sprovela internu analizu i razgovarala s brojnim partnerima na temu imena turnira. Na kraju, Izvršni odbor je odlučio da će se takmičenje i dalje zvati EURO 2020.

Tom odlukom UEFA ostaje verna originalnoj viziji turnira kojim se slavi 60 godina od prvog Evropskog prvenstva, a jedan od faktora u odluci je bila i zaštita okoline. Naime, već je proizvedeno puno materijala s oznakom EURO 2020 tako da bi promena imena turnira značila uništavanje i ponovnu proizvodnju tih materijala.

U-21 Evropsko prvenstvo

Izvršni odbor saslušao je opcije za promenu formata ili odlaganja U-21 Evropskog prvenstva. Opcije će analizirati Komisija za reprezentativni fudbal 11. maja, a završnu odluku doneće Izvršni odbor UEFA na sledećoj sednici koja će biti održana 27. maja.