Vesti

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

16.04.2021.

Fudbalski savez Srbije poziva sve zainteresovane ponuđače (fizička i pravna lica) da najkasnije do 30. aprila 2021. godine, pisanim putem, na adresu elektronske pošte: [email protected] dostave potpisane ponude kojima nude:

• davanje u zakup poslovnog prostora (lokala koji poseduje izlog), površine od najmanje 50m2;
• prodaju poslovnog prostora (lokala koji poseduje izlog), površine od najmanje 50m2.

Poslovni prostor za koji se podnose ponude trebalo bi da se nalazi u centralnoj zoni Beograda i da je prikladan za rad prodavnice sportske opreme, odnosno prodaju sportskih suvenira i rekvizita.

U slučaju podnošenja ponude za davanje u zakup poslovnog prostora, ponuđač je dužan da naznači iznos zakupnine u dinarima za mesec dana sa eventualnim pripadajućim porezima.

U slučaju podnošenja ponude za prodaju poslovnog prostora, ponuđač je dužan da naznači cenu nepokretnosti u eurima.