SEMINAR SUDIJA I POSMATRAČA PRVE I DRUGE FUTSAL LIGE

26.09.2023.

Seminar sudija i posmatrača suđenja Prve i druge futsal lige biće održan u Staroj Pazovi, 28.9.2023. u skladu sa sledećim rasporedom i satnicom:

do 9.00 Prijavljivanje sudija i posmatrača

9.00 -9.30  Lekarski pregledi9.30 Provera fizičke spremnosti sudija / Popunjavanje kometa za posmatrače

10.15 Izmena pravila igre11.00 Provera teoretske spremnosti sudija i posmatrača11.45 Saopštavanje rezultata

ZDRAVSTVENI PREGLEDI: Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi i to internističko-kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize ( biohemija).

Sudije i posmatrači suđenja Prve i Druge futsal lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

SUDIJE – 50%  sudijske takse za Prvu futsal ligu

POSMATRAČI SUĐENJA – 50%  takse  posmatrača suđenja za Prvu futsal ligu

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 325- 9500600035914-75 s pozivom na broj : 651/06, OTP banka sa naznakom članarina za seminar i dokaz o uplati dati prilikom  dolaska i prijavljivanja na seminar.