PONOVNI SEMINAR SUDIJA I POSMATRAČA SUĐENJA SUPER I PRVE LIGE ZA ŽENE

03.09.2022.

Plan i program ponovnog seminara Super i Prve lige za žene

Stara Pazova SC FSS, 09.09.2022

 

Sudije i pomoćne sudije:

Dolazak do 15 č Stara Pazova SC FSS
15:10 – 15:25 Otvaranje seminara
15:25 – 16:10 Test PFI
16:15 –16:30 Video test
16:35 – 17:15 UEFA RAP/FSS
17:15 – 18:00 Lekarski pregled
18:00-19:30 Provera fizičke spremnosti
19:30 Večera
   

 

Posmatrači suđenja:

Dolazak do 15 č Stara Pazova SC  FSS
15:10 – 15:25 Otvaranje seminara
15:25 – 16:10 Test PFI
16:15 – 16:30 Video test
16:35 – 17:15 UEFA RAP/FSS
17:20 – 17:50 Uputstvo za rad posmatrača
19:30 Večera

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije, koje nisu prisustvovale na redovnom predsezonskom seminaru,  obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).