ПОНОВНИ СЕМИНАР СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА СУЂЕЊА СУПЕР И ПРВЕ ЛИГЕ ЗА ЖЕНЕ

03.09.2022.

План и програм поновног семинара Супер и Прве лиге за жене

Стара Пазова СЦ ФСС, 09.09.2022

 

Судије и помоћне судије:

Долазак до 15 ч Стара Пазова СЦ ФСС
15:10 – 15:25 Отварање семинара
15:25 – 16:10 Тест ПФИ
16:15 –16:30 Видео тест
16:35 – 17:15 УЕФА РАП/ФСС
17:15 – 18:00 Лекарски преглед
18:00-19:30 Провера физичке спремности
19:30 Вечера
   

 

Посматрачи суђења:

Долазак до 15 ч Стара Пазова СЦ  ФСС
15:10 – 15:25 Отварање семинара
15:25 – 16:10 Тест ПФИ
16:15 – 16:30 Видео тест
16:35 – 17:15 УЕФА РАП/ФСС
17:20 – 17:50 Упутство за рад посматрача
19:30 Вечера

 

ЗДРAВСТВEНИ ПРEГЛEДИ

Судије, које нису присуствовале на редовном предсезонском семинару,  oбaвиће лекaрске прегледе нa дaн прoвере физичких нoрми и тo интернистичкo – кaрдиoлoшки преглед и прoверу видa. Неoпхoднo је дa судије дoнесу oснoвне лaбoрaтoријске aнaлизе (биoхемијa).