PONOVNI SEMINAR SLUŽBENIH LICA SVIH GRUPA SRPSKIH LIGA

05.09.2022.

Ponovni seminar službenih lica (sudija, delegata – posmatrača suđenja i delegata – sportskih radnika)  svih grupa Srpskih liga biće održan u SC FSS u Staroj Pazovi u petak 09.09.2022.

 

Raspored i satnica seminara sudija i pomoćnih sudija:

 

do 12:30 – dolazak sudija

12:45 – otvaranje seminara – Sudijska komisija FSS

13:00 – 14:00 – UEFA/FSS RAP – Nenad Đokić/Marko Popović

14:00 – 14:30 – test PI

14:45 – 15:00 – video test

15:10 – 15:40 – lekarski pregled

15:40 – 17:30 – provera fizičke spremnosti

18:00 – zatvaranje seminara

18:30 – večera

 

Raspored i satnica seminara delegata–sportskih radnika i delegata–posmatrača:

do 14:30 – dolazak delegata–sportskih radnika i delegata–posmatrača

14:30 – 15:00 – lekarski pregled

15:10 – 15:15 – otvaranje seminara – Sudijska komisija FSS

15:30 – 16:00 – test – delegati-sportski radnici

15:15 – 16:00 – UEFA/FSS RAP – Nenad Đokić/Marko Popović

16:00 – 16:30 – test PI – delegati-posmatrači

16:30 – 16:45 – video test – delegati-posmatrači

18:00 – zatvaranje seminara

18:30 – večera

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

 

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS u Staroj Pazovi i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Delegati-sportski radnici i delegati–posmatrači obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u SC FSS.

 

Sudije, delegati-sportski radnici i delegati-posmatrači Srpske lige, koji nisu prisustvovali redovnom seminaru, plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

POMOĆNE SUDIJE SRPSKIH LIGA 5.500,00 din.

DELEGATI-POSMATRAČI I DELEGATI–SPORTSKI RADNICI 2.500,00 din.

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 325-9500600035914-75 uz poziv na broj: 651/06, OTP banka, sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.