Plan i program seminara za službena lica Prve i Druge futsal lige

08.02.2019.

Sseminara sudija Prve i Druge futsal lige biće održan 13.02. i 14.02.2019.. u SC FSS u Staroj Pazovi. Seminar posmatrača suđenja i delegata instruktora Prve i Druge futsal lige biće održan 13.02.2019, a seminara delegata – sportskih radnika 14.02.2019.

 

Plan i program seminara: 

Sreda 13.02.2019.

 

do 14.45 – dolazak u SC FSS (sudije, posmatrači suđenja, delegati -instruktori)

15,00 – orvaranje seminara

15,15 – Pravila igre – tema: Blok igrača – Petar Radojčić

16,15 – Pravila igre – tema: Treći sudija – prava i obaveze  – Sreten Vasić

17,15 – Predavanje, tema: Zapisnik utakmice i prateća dokumentacija – Radenko Bošković 

18,15 – Predavanje, tema: Postavljanje – Rajko Katanić

19,15 – Test pravila futsala

20,00  – zatvaranje seminara za posmatrače suđenja i delegate instruktore

20,15 – večera

 

Četvrtak 14.02.2019.

 

od 7,30 – doručak

8,30 – lekarski pregledi (sudije)

do 9,30 – dolazak (delegati – sportski radnici)

10,00 – Fizičke norme (sudije)

10,00 – Predavanje, tema: Zapisnik utakmice i prateća dokumentacija – Radenko Bošković ( delegati – sportski radnici)

11,00 – Test – propozicije takmičenja ( delegati – sportski radnici)

12,00 – Razgovor sa komesarima i saoptavanje rezultata (sudije i delegati sportski – radnici)  

12,30 – Ručak (svi)

 

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS u Staroja Pazovi i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Sudije, delegati i posmatrači suđenja Prve i Druge futsal lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

  1. SUDIJE  3.000,00 din.
  2. DELEGATI I POSMATRAČI SUĐENJA   2. 000,00 din

 

 Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 355-1034682-82 uz poziv na broj 651/06  sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.