PLAN I PROGRAM SEMINARA SUDIJA I POSMATRAČA SUĐENJA SUPER LIGE

09.07.2019.

 

Seminar sudija Super lige biće održan 13. 14 i 15. jula 2019, a seminar posmatrača suđenja Super lige 14.07.2019.  u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

 

 

 PLAN I PROGRAM SEMINARA SUDIJA SUPER LIGE

 

 Subota 13.07.2019.

 do 12,30 –  dolazak sudija

13,00 –  ručak

 15,00 –  otvaranje seminara

 15,30 –  izmene pravila igre

16,30 –  izmene pravila igre

17,15 – rad po grupama

18,15 – rad po grupama (zaključci)

19,15 – test pravila igre

20,00 – večera

 

Nedelja 14.07.2019.

Od 8,00 – doručak

9,15 – dolazak posmatrača suđenja

9,30 – Izmene pravila igre  (posmatrači suđenja)

10,45 – analiza suđenja sezona 2018/19. ( sudije i posmatrači suđenja)

11,45 – Prekršaji  –  pravilo 12 ( sudije i posmatrači suđenja)

13,30 –  ručak

15,30 – video test (sudije i posmatrači suđenja)

16,00 – rad po  grupama ( posmatrači suđenja)

16,00 – raspodela sudijske opreme (sudije)

17,30 – praktičan rad na terenu (sudije)

18,15 – test Pravila igre (posmatrači suđenja)

19,30 – večera

(odlazak posmatrača suđenja)

 

Ponedeljak 15.07.2019.

od 7,00 – doručak

 07,30  – 9,30 –  lekarski pregledi

8 30 –  fizičke norme

11,30 – merenje procenta telesne masnoće

12,30 – rezultati i preporuke vezane za fitness test

12,45 – razgovor sa sudijama

 13,15 –  ručak

 

 

Provera zdravstvene sposobnosti sudija i pomoćnih sudija obaviće se u skladu sa navedenim planom i programom, sa internističko – kardiološkim pregledom i proverom vida. Neophodno je da sudije i pomoćne sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).