Plan i program seminara Srpske lige grupa "Vojvodina"

04.08.2017.

 Seminar Srpske lige grupa „Vojvodina“  biće održan  13. i 14.08.2017. u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

 

Plan i program seminara sudija i pomoćnih sudija Srpske lige grupa  „Vojvodina“  

 

Nedelja  13. avgust  2017.

 do 10,45 – dolazak sudija

11,00 – Izmene Pravila igre

12,00 – dvd analiza

13,15 – ručak

15,00 – otvaranje seminara  

15,15 – 16,00 – DVD Edukacija

16,10 – 16,55  –   DVD edukacija 

17,10 –  test  Pravila igre

18,00  – rad po  grupama

18,30 – izveštaj rada po grupama

19,00 – praktičan rad na terenu  (poneti opremu, pištaljke , kartone, zastavice za rad na terenu…)

20,30 – večera

 

 Ponedeljak  14. avgust  2017.

 Sudije 

od 7,00 – doručak

7,00 – 09,00 – lekarski pregledi

08,15 – 10,15 – Fitnes test

 12,00 – Razgovor sa komesarom za suđenje

 13,15 – zatvaranje seminara

 13,45 – ručak

 

Delegati – sportski radnici i delegati – posmatrači

 Ponedeljak 14.08.2017.

 

dolazak do 9,00 u SC FSS

9,00 – oftamološki pregled

10,00 – Izmene Pravila igre (svi)

11,00 – DVD edukacija ( delegati – posmatrači)

11,00 – provera teoretskog znanja (delegati – sportski radnici)

12,00 – video test (delegati – posmatrači)

12,15 – razgovor sa komesarom za takmičenje (delegati – sportski radnici i delegati – posmatrači))

12,45 – razgovor sa analizatorm suđenja (delegati – posmatrači)

13,15 – zatvaranje seminara

13,45 – ručak

 

 

  1. ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS.. i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Delegati- sportski radnici i delegati – posmatrači obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u SC FSS.

 

Sudije, delegati (sportski radnici) i delegati-posmatrači Srpske lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

1.  SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

2. POMOĆNE SUDIJE SRPSKIH LIGA 5.500,00 din.

3. DELEGATI-POSMATRAČI I I DELEGATI – SPORTSKI RADNICI 2. 500,00 din.

 

 Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 355-1034682-82 uz poziv na broj 651/06  sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.