PLAN I PROGRAM SEMINARA SRPSKE LIGE GRUPA "Beograd"

25.02.2019.

 

Seminar Srpske lige grupa „Beograd“  biće održan  03.03.. i  04..03.2019. u  SC FSS u Staroj Pazovi.

 

 

Plan i program seminara sudija i pomoćnih sudija Srpske lige „Beograd“ 

 

 

Nedelja  03. mart  2019.

 

 do 14,00 – dolazak sudija

14,15 – ručak

15,30 – otvaranje seminara

15,45 – 16,30 – DVD  Edukacija

16,45 – 17,30  –   DVD edukacija

17,45 –   video test

18,00 . video analiza

20,00 – večera

 

Ponedeljak  04. mart   2019.

 

 Sudije

 

od 7,00 – doručak

 

7,00 – 09,00 – lekarski pregledi

10,00 – Fitnes  test

 12,30 – Razgovor sa komesarom za suđenje

 13,00 – zatvaranje seminara

 13,15 – ručak

 

 

Delegati – sportski radnici i delegati – posmatrači

 

Ponedeljak  04.03.2019.

dolazak do 9,00 u SC FSS u Staroj Pazovi

9,00 – oftamološki pregled

10,00 – DVD edukacija ( delegati – posmatrači)

10,00 – provera teoretskog znanja (delegati – sportski radnici)

11,30 – video test (delegati – posmatrači)

11,30 – razgovor sa komesarom za takmičenje (delegati – sportski radnici i delegati – posmatrači))

12,00 – razgovor sa analizatorm suđenja (delegati – posmatrači)

13,00 – zatvaranje seminara

13,15 – ručak

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS  i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

 

Delegati- sportski radnici i delegati – posmatrači obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u SC FSS.

 

Sudije, delegati (sportski radnici) i delegati-posmatrači Srpske lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

 

SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

POMOĆNE SUDIJE SRPSKIH LIGA 5.500,00 din.

DELEGATI-POSMATRAČI I I DELEGATI – SPORTSKI RADNICI 2. 500,00 din.

 

 

 Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 355-1034682-82 uz poziv na broj 651/06  sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.