PLAN I PROGRAM SEMINARA SLUŽBENIH LICA SRPSKE LIGE GRUPA "ZAPAD"

26.02.2018.

 

Seminar sudija, delegata – posmatrača i delegata sportskih radnika Srpske lige grupa „Zapad“ biće održan 02.03.i 03.03.2018. u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

 

Plan i program seminara sudija

02. 03.2018.

 

do 11,30 – dolazak sudija

11,45 – DVD edukacija

13,15 –  ručak

15,15 –  otvaranje seminara

15,30 – 16,15 – UEFA dvd  edukacija

16,30 – 17,15 – UEFA dvd  edukacija

17,30 – Test pravila igre

18,30 – Analiza suđenja

20,00 – večera

 

03.03.2018.

Sudije 

od 7,00 – doručak

8,30 – 10,30 – lekarski pregledi

10,00 –  Fitnes test

12,45 – razgovor sa komesarom za suđenje

13,30 – zatvaranje seminara

13,45 – ručak

NAPOMENA: Ukoliko zbog vremenskih prilika ne bude moguće polaganje interval testa, koristiće se jo-jo test, koji će se trčati u sali.  

 

Delegati – posmatrači i delegati – sportski radnici

03.03.2018.

dolazak do 9,15 u SC FSS

9,30 – oftamološki pregled

10,15 – DVD edukacija ( delegati – posmatrači)

10,15 –  razgovor o uputstvima  za rad delegata (delegati  – sportski radnici)

11,00 – provera teoretskog znanja (delegati – sportski radnici)

11,15 – video test (delegati – posmatrači)

12,00 – razgovor sa komesarom za takmičenje (delegati – sportski radnici i delegati – posmatrači))

12,30 – razgovor s analizatorom suđenja (delegati – posmatrači)

13,30 – zatvaranje seminara

13,45 – ručak

 

 

 

  1. ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije i pomoćne sudije obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS, i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Delegati- sportski radnici i delegati – posmatrači obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u SC FSS.

 

Sudije, delegati (sportski radnici) i delegati-posmatrači Srpske lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

1.  SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

2. POMOĆNE SUDIJE SRPSKIH LIGA 5.500,00 din.

3. DELEGATI-POSMATRAČI I I DELEGATI – SPORTSKI RADNICI 2. 500,00 din.

 

 Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 355-1034682-82 uz poziv na broj 651/06  sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.