Plan i program seminara delegata Super i Prve lige Srbije za žene

01.03.2017.

Seminar delegata Super i Prve lige Srbije za žene biće održan 03. marta 2017. u SC FS Srbije u Staroj Pazovi

Plan i program seminara delegata Super i Prve lige Srbije za žene.

PETAK 03. MART 2017.

do 10,30 – Dolazak delegata u SC FS Srbije.

10,45 – 11, 30  Analiza uočenih grešaka i nedostataka u radu u jesenjem delu prvenstva

11,45 – 12,30  Edukacija delegata, smernice za prolećni deo, Amandmani na PFI

12,45 – 13,30  Pauza za ručak

13,45 – razgovor sa Komesarima za takmičenje i zatvaranje seminara