Obaveštenje o ponovnom seminaru

23.03.2018.

 

Ponovni seminar za sudije, delegate – posmatrače i delegate – sportske radnike svih grupa Srpskih liga, kao i Super i Prve lige za žene biće održan u SC FSS u Staroj Pazovi u sredu 28.03.2018.

 

Raspored i satnica seminara:

 

do 11,00 – dolazak sudija, delegata – posmatrača I delegata – sportkih radnika  Srpskih liga koji nisu prisustvovali predsezonskom seminaru (februar – mart 2018.) radi lekarskih prelgeda

11,15 – lekarski pregledi – sudije i oftamološki pregled  (obe kategorije delegata Srpskih liga)

11,45 – test  delegati – sportski radnici i video test – delegati – posmatrači

12,00 – fizičke norme (sudije )

do 11,45 – dolazak sudija Super i Prve lige za žene koje nisu prisustvovale predsezonskom seminaru radi lekarskih pregleda

13,00 – fizičke norme  (sudije Super i Prve lige za žene)

13,15 – Test pravila igre  (sudije Srpske lige)

13,30 – ručak (službena lica Srpske lige)

14,15 – test pravila igre (sudije Super I Prve lige za žene)

14,30 – ručak (službena lica Super I Prve lige za žene)

 

Obaveštenje za sudije u vezi sa fizičkim normama:  sudije Srpskih liga kao i sudije Super i Prve lige za žene fizičke norme polagaće u sportskoj hali u SC FSS u Staroj Pazovi,  i to sudije – jo-jo test, pomoćne sudije Ariet test.

 

  1. ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije i pomoćne sudije koji nisu prisustvovali predsezonskim seminarima  (februar – mart  2018.)  obaviće lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida.  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Delegati- sportski radnici i delegati – posmatrači, koji nisu prisustvovali predsezonskim seminarima,  obaviće oftamološki pregled na dan dolaska na seminar u SC FSS.

 

 

Sudije, delegati (sportski radnici) i delegati-posmatrači Srpskih liga, koji nisu prisutvovali na redovnom predsezonskom seminaru  plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

1. SUDIJE SRPSKIH LIGA 7.000,00 din.

2. Pomoćne sudije Srpskih liga – 5.500,00 din

3. Delegati – posmatrači i delegati – sportski radnici 2.500,00 din

 

Sudije i pomoćne sudije Super i Prve lige za žene, koje nisu prisustvovale na redovnom predsezonskom seminaru, plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

  1. SUDIJE – 4.000,00 din
  2.  POMOĆNE SUDIJE  3.000,00 din.   

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj 355-1034682-82 uz poziv na broj 651/06 sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.

Za sve informacije u vezi sa seminarom, možete se obratiti stručnoj službi Fudbalskog saveza Srbije, Beograd – Terazije 35, telefoni: 011/ 3233561;  011/ 3234-865 i 064/8180037.