OBAVEŠTENJE KOMESARA ZA SUĐENJE MLAĐIH KATEGORIJA FSS

12.08.2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Odlukom Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije imenovan sam za komesara za suđenje Mlađih kategorija FSS, te molim sudije i pomoćne sudije da se pridržavaju sledećeg Kodeksa ponašanja:

– Sudije i pomoćne sudije su obavezne da putem „COMET“ sistema otkazuju utakmice Mlađih kategorija FSS za tekuće kolo najkasnije do utorka do 12 časova, dok za vanredna kola do ponedeljka do 10 časova.Molim Vas da prilikom otkaza u „kometu“ u rubrici „razlog“navedete precizno razloge otkaza i „OBAVEZNO“ligu na kojoj se nalazite,a sudije pomoćnici da na vedu da su na listi pomoćnih sudija.

– Dolazak na utakmice mlađih kategorija FSS je najkasnije 60 minuta pre početka utakmice.

– Sudije i pomoćne sudije moraju biti adekvatno odeveni (nikako dolazak na utakmice u trenerkama, šortsevima, papučama, majicama bez rukava, bez stranačkih obeležja itd),

– Poštovanje delegata, predstavnika klubova, trenera i posebno igrača, kao i uzajamno poštovanje između sudija i pomoćnih sudija se podrazumeva.

– Svaki eventualni incident obavezni ste da prijavite u dopunskom izveštaju.

– Koristiti nalog za suđenje utakmica koji je postavljen na zvaničnom sajtu FSS 20.07.2022.

-Nalog popuniti pravilno(podaci o utakmici,kilometraža,taksa,ako imate putarinu priznanica za istu).Svaki sudija za sebe popunjava nalog koji obavezno mora biti potpisan.

-Naknada sudije je 5.000,00 a za pomoćne sudije je po 4.000,00 dinara, putni troškovi 25,00 dinara po kilometru (kada sudite u mestu stanovanja nemate pravo na putne troškove). Kada vas klub domaćin isplati obavezni ste da u roku od DVA DANA na tekući račun Fudbalskog saveza Srbije (325-9500600035914-75), sa naznakom „Uplata takse za suđenje“ i pozivom na broj 651/03 uplatite ukupno 3.000,00 dinara (1.000,00 dinara po sudiji). Ukoliko klub ne izmiri obaveze prema službenim licima dužni ste da upoznate delegata da to navede u zapisnik utakmice, a vi to potvrdite u kontaktu sa gospodinom Miljković Miodragom na broj: 064 8180 117. Sudije i pomoćne sudije su u obavezi da dostave domaćem klubu svoj tekući račun, naziv banke i status: zaposlen/nezaposlen/student.

– Sudijski izveštaj unosite preko sistema „COMET“ najkasnije 30 minuta po završetku utakmice.

– Molim vas da po završetku utakmice, najkasnije u roku od 30 minuta, javite rezultat utakmice i eventualno incidentne situacije na telefon 064/13 57 830 – Jovica Šavija.

Želim vam puno sreće, zdravlja i uspeha u takmičarskojsezoni 2022/2023, kako na utakmicama vaših liga gde se nalazite, tako i na utakmicama mlađih kategorija FSS.

S poštovanjem,

Komesar za suđenje mlađih kategorija FSS

Jovica Šavija