Arhiva

KURSEVI ZA UEFA I NACIONALNI PROGRAM STICANJA DIPLOMA I SERTIFIKATA

02.03.2018.

 

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FS Srbije organizuje kurseve :

UEFA PROGRAM

UEFA „A“ DIPLOMA
UEFA „B“ DIPLOMA
UEFA „B“ DIPLOMA ZA TRENERE U ŽENSKOM FUDBALU

NACIONALNI PROGRAM

„C“ LICENCA
SPECIJALISTIČKI SERTIFIKAT – TRENER GOLMANA
SPECIJALISTIČKI SERTIFIKAT – FUTSAL TRENER
SPECIJALISTIČKI SERTIFIKAT – TRENER FIZIČKE PRIPREME
SPECIJALISTIČKI SERTIFIKAT – NOVINAR U FUDBALU

Rok za podnošenje prijave sa pratećom dokumentacijom je od 21.02.2018. do 09.03.2018. god. Dokumentacija se predaje u Centru za edukacijz fudbalskih trenera FSS, u Beogradu, Kralja Petra br.30, svakim radnim danom od 11:00 do 14:00 sati.
Za programe UEFA „B“ diploma i „C“ licenca, dokumentacija se predaje u regionlnim savezima: FSB, FSV, FS RIS i FS RZS.

Konkretna dokumentacija koju kandidati treba da dostave CEFT-u, kao i uslove koje treba da ispune za konkretne programe, navedeni su u Informatoru.

Kandidatima su na sajtu dostupne prijave za navedene programe.

Kvalifikacioni ispit biće održan 12.03.2018. god.

Preliminarni rezultati biće objavljeni 14.03.2018. god.

 

INFORMATOR PROLEĆE 2018

 

PRIJAVA UEFA A LICENCA – TRENERSKA KARIJERA

PRIJAVA UEFA A LICENCA – IGRAČKA KARIJERA

 

PRIJAVA TRENER GOLMANA

PRIJAVA FUTSAL TRENER

PRIJAVA TRENER FIZIČKE PRIPREME

PRIJAVA NOVINAR U FUDBALU