BRODARAC (Novi Beograd) GRAFIČAR (Beograd)

Utakmica nije odigrana ili podaci nisu uneti.