ISPIT ZA PRVU KATEGORIJU

23.04.2018.

Polaganje teoretskog dela ispita za prvu kategoriju( samo sudije,pomoćne sudije koje su pozvane putem e-mail),  održaće se u petak 27.april 2018. u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

Polaganje ispita se sastoji iz pisanog i usmenog dela ispita i polagaće se po sledećem rasporedu:

 

Dolazak sudija do 10.15 

10.30 – 11.30 rad na temi iz Pravila igre

11.30 – 12.30 test Pravila igre

12.30 – 13.30 ručak

13.30 – usmeni deo ispita