Informacija o ponovnim seminarima

15.03.2021.

Ponovni seminari sudija Super, Prve lige Srbija i svih grupa Srpskih liga, kao i seminara sudija Super i Prve lige za žene biće održan u petak 19.03.2021. u SC FSS u Staroj Pazovi.

 

 

Satnica:

9,15 – dolazak sudija Super, Prve lige i Srpskih liga

9,15 – lekarski pregledi ( sudije koje nisu prisustvovale redovnom predsezonskom seminaru)

10,15  – fizičke norme

10,15 – dolazak sudija Super i Prva liga za žene

10,15 – lekarski pregledi ( sudije koje nisu prisustvovale redovnom predsezonskom seminaru)

11,15 – fizičke norme

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS  i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida .  Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija). – ( sudije koje nisu prisustvovale redovnom predsezonskom seminaru).

 

Sudije Srpskih liga plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

 

SUDIJE i POMOĆNE SUDIJE  – 50%  sudijske takse Srpske lige

 

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj: 325-9500600035914-75. s pozivom na broj: 651/06 , Vojvođanska banka., sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati dati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.