Прописи

Безбедност и сигурност

Правилник о безбедности и сигурности

Дaтум дoнoшењa: 06.06.2007
Службени лист ФСС "Фудбaл",Вaн.бр. 1/2007

Правилник о статусу и оспособљености комесара ФСС

Дaтум дoнoшењa: 02.02.2012
Службени лист ФСС "Фудбaл", Брoј 8/2012

Програм обуке комесара за безбедност

Дaтум дoнoшењa: 02.02.2012
Службени лист ФСС "Фудбaл",Брoј 8/2012